close
Sign up for our newsletter
menu

STM & MONALISA in Media

 

2013 Mar – Digital Ship – MONALISA 2.0

The Swedish Maritime Administration has initiated an extension of the on-going MONALISA project, called MONALISA 2.0, which aims at developing efficient, safe and environmentally friendly maritime transport in the European Union.

With a budget of 24 million Euros for the 2012-2015 period, MONALISA 2.0 will build on the Motorways of the Sea concept and look at sea traffic management tools and operations, among other areas.

 

2013 Mar – Marine Insight – Flagship Project Monalisa for the Baltic Sea Region

The MONALISA project will be accepted as a Flagship Project in the EU Strategy for the Baltic Sea Region.

 

2013 Mar – e-navigation.com – e-Navigation — between vision and reality

The IMO vision for e-Navigation is developing into reality. The Integrated Navigational System concept is considered a key waypoint towards the realization of the e-Navigation paradigm.

 

2013 Mar – Sjöfartstidningen – MonaLisa keeps on living (Swedish)

Sjöfartsverket har tagit initiativ till en fortsättning på MonaLisa-projektet. EU väntas säga ja till det nya projektet MonaLisa 2.0 senare i sommar. 

 

 

2013 Mar – SeatradeMaritimeNews – MONALISA 2.0 – moving maritime into the digital age

The Swedish Maritime Administration has initiated an extension of the ongoing MONALISA project, called MONALISA 2.0, through a renewed application to the European Commission’s TEN-T program.

 

2013 Mar – MarineLink.com – Monalisa 2.0 – Moving Maritime into the Digital Age

The Swedish Maritime Administration has initiated an extension of the ongoing Monalisa  project, called Monalisa 2.0, through a renewed application to the European Commission’s TEN-T program.

 

2013-02-27 Ship to shore: Marine Tracking into the 2.0 era

Carnival Corporation & plc is joining an extension of the MONALISA project, led by The Swedish Maritime Administration, called MONALISA 2.0, through a renewed application to the European Commission’s TEN-T program.

 

2013-03-27 Maritime Global News: An extension of the ongoing MONALISA project

The Swedish Maritime Administration has initiated an extension of the ongoing MONALISA project, called MONALISA 2.0, through a renewed application to the European Commission’s TEN-T program.

MONALISA 2.0 takes its point of departure in the results and experiences from the current MONALISA project, co-financed by TEN-T under the Motorways of the Sea and which has received very positive feedback from stakeholders, international bodies and the European Commission.  MONALISA 2.0 is a concrete step in the process of further developing the Motorways of the Sea concept by implementing concrete pilot actions and studies that will foster deployment of new maritime services and processes.

 

2013-02-27 Skärgårdsbryggan: MONALISA 2.0 tar sjöfarten in i framtiden (Swedish)

Sjöfartsverket fortsätter sitt arbete för en säker och hållbar sjöfart. MONALISA 2.0 är ett nytt projekt som ska bidra till effektivare, säkrare och miljövänligare sjötransporter inom EU.

Modern teknik och realtidsdata samt nya metoder för utbyte av uppgifter mellan fartyg och land ska ta sjöfarten in i framtiden. Genom en ansökan till EU-kommissionens TEN-T program tar nu Sjöfartsverket initiativ till en utökning av det pågående MONALISA-projektet. MONALISA 2.0 är ett direkt resultat av den positiva respons som Sjöfartsverket fått när det gäller utvecklingen av ett nytt Sea Traffic Management-koncept. Det nya konceptet som bygger på dynamisk och proaktiv ruttplanering är en maritim version av flygets trafikledningskoncept SESAR.

 

2013-02-07 – www.harbourmaster.org – Real time first for port of Cork

A project that has allowed the Port of Cork to precisely monitor and record the winter program of seabed ploughing in real time for the first ever time is being delivered by Succorfish in partnership with Irish marine communication specialists SEA-Tech.
The groundbreaking exercise, which is being carried out aboard a utility vessel working to lift sediment from the port seabed into the water column and back out to sea, sees live, up-to-the-minute and highly valuable location data transferred back to officials instantly in real time. And, given its success, it is anticipated that it could change the way future ploughing operations are carried out as well as greatly improve efficiency for the world’s second largest natural harbour.

 

2012 May – Ship2Shore – The second era of ship tracking (Italian)

Describing why Carnival joined MONALISA 2.0

Il tracking navale entra nell’era 2.0

Entra nell’era 2.0 (con cui usualmente si identificano le applicazioni internet di ‘seconda generazione’ come i social network) il Monalisa Project, a cui recentemente ha aderito anche Carnival Corporation, il primo gruppo crocieristico al mondo.

 

2012 Apr – World Maritime News – Carnival Corporation Joins Swedish Maritime Administration’s MONALISA Project

Always seeking new ways to enhance safety, the shipping industry is turning to Sweden and the Swedish Maritime Administration to continuously track locations of cruise and cargo vessels sailing European waters. The MONALISA project, led by The Swedish Maritime Administration, has attracted considerable international interest and the world’s largest cruise company, Carnival Corporation & plc, is now joining an extension of the project.

 

2012 Apr – gCaptain – Tracking Cruise Ships – Carnival Signs Up For Monalisa

Carnival Corporation announced this week that it has joined the MONALISA project. Led by The Swedish Maritime Administration, MONALISA aims to continuously track the locations of cruise and cargo vessels sailing in European Waters.

 

2012-06-01 The Digital Ship: MONALISA for Carnival

The world’s largest cruise company,Carnival Corporation, has joined theMONALISA project, led by The SwedishMaritime Administration, which aims tocontinuously track the locations of cruiseand cargo vessels sailing in Europeanwaters.

 

2011-05-31 Sveriges radio/Upplandsnytt: Storsatsning på sjötransporter (Swedish)

200 miljoner kronor satsas nu på att minska miljöpåverkan och effektivisera båttransporter på bland annat Östersjön.

 

2011-05-30 – www.infrastrukturnyheter.se – Nytt EU-projekt ska visa bästa sjövägen (Swedish)

Projektet Mona Lisa ska ge smartare sjötransporter. Startskottet har gått för ett stort EU-projekt som ska ge smartare sjötransporter. Modern teknik och kvalitetssäkrade farleder ska leda fram till ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan.

 

2011-05-30 – Havet.nu – Nordiskt samarbete för smartare sjötransporter (Swedish)

Myndigheter, privat näringsliv och forskningsvärlden i de tre nordiska länderna Sverige, Finland och Danmark genomför nu med EU-stöd projektet Mona Lisa.

 

2011-05-11 Ny Teknik: Så sparar nya MONALISA på båtens bränsle (Swedish)

Billigare och skonsammare resväg till sjöss. Sjöfartsverkets projekt MONALISA ska ta fram teknik som hjälper skepparen att köra smartare över haven.Även i framtiden är det befälhavaren ombord som planerar resvägen, men tekniken ska hjälpa skepparen att köra smartare och billigare. Faktorer att räkna med är bland annat fartygets storlek, dess djupgående och önskad ankomsttid.

 

2011-02-01 Sjörapporten: MONALISA visar bästa vägen. (Swedish)

MONALISA visar bästa vägen. Ny teknik skyddar miljön, minska kostnader och sparar bränsle.

1 24 25 26