close
Sign up for our newsletter
menu

STM & MONALISA in Media

 

2012 Apr – World Maritime News – Carnival Corporation Joins Swedish Maritime Administration’s MONALISA Project

Always seeking new ways to enhance safety, the shipping industry is turning to Sweden and the Swedish Maritime Administration to continuously track locations of cruise and cargo vessels sailing European waters. The MONALISA project, led by The Swedish Maritime Administration, has attracted considerable international interest and the world’s largest cruise company, Carnival Corporation & plc, is now joining an extension of the project.

 

2012 Apr – gCaptain – Tracking Cruise Ships – Carnival Signs Up For Monalisa

Carnival Corporation announced this week that it has joined the MONALISA project. Led by The Swedish Maritime Administration, MONALISA aims to continuously track the locations of cruise and cargo vessels sailing in European Waters.

 

2012-06-01 The Digital Ship: MONALISA for Carnival

The world’s largest cruise company,Carnival Corporation, has joined theMONALISA project, led by The SwedishMaritime Administration, which aims tocontinuously track the locations of cruiseand cargo vessels sailing in Europeanwaters.

 

2011-05-31 Sveriges radio/Upplandsnytt: Storsatsning på sjötransporter (Swedish)

200 miljoner kronor satsas nu på att minska miljöpåverkan och effektivisera båttransporter på bland annat Östersjön.

 

2011-05-30 – www.infrastrukturnyheter.se – Nytt EU-projekt ska visa bästa sjövägen (Swedish)

Projektet Mona Lisa ska ge smartare sjötransporter. Startskottet har gått för ett stort EU-projekt som ska ge smartare sjötransporter. Modern teknik och kvalitetssäkrade farleder ska leda fram till ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan.

 

2011-05-30 – Havet.nu – Nordiskt samarbete för smartare sjötransporter (Swedish)

Myndigheter, privat näringsliv och forskningsvärlden i de tre nordiska länderna Sverige, Finland och Danmark genomför nu med EU-stöd projektet Mona Lisa.

 

2011-05-11 Ny Teknik: Så sparar nya MONALISA på båtens bränsle (Swedish)

Billigare och skonsammare resväg till sjöss. Sjöfartsverkets projekt MONALISA ska ta fram teknik som hjälper skepparen att köra smartare över haven.Även i framtiden är det befälhavaren ombord som planerar resvägen, men tekniken ska hjälpa skepparen att köra smartare och billigare. Faktorer att räkna med är bland annat fartygets storlek, dess djupgående och önskad ankomsttid.

 

2011-02-01 Sjörapporten: MONALISA visar bästa vägen. (Swedish)

MONALISA visar bästa vägen. Ny teknik skyddar miljön, minska kostnader och sparar bränsle.

1 23 24 25