loading please wait..
close
Sign up for our newsletter
menu

STM & MONALISA in Media

 

2017 Nov – EfficienSea – All aspects of MCP tested in South Korea

Maritime Connectivity Platform (MCP) has been successfully tested at sea trials in the South Korean port of Busan. The partnership between two European projects and one Korean project thus continues to provide results.

 

2017 Nov – Sjöbefälen – Sea Traffic Management. pekar på fördelar för sjöfarten (Swedish)

Sea Traffic Management pekar i testfasen på en rad fördelar för sjöfarten. Stärkt informationsutbyte ska minska risken för olyckor men även spara transportkostnader, förbättra logistiken och minska miljöbelastningen. Sjöfartsverket är initiativtagare i det EU-stödda projektet som nu rullas ut.

 

2017 Nov – Sjöfartsverket – STM nominerat till E-Navigationspris (Swedish)

Port Collaborative Decision Making, PortCDM, ett koncept inom Sea Traffic Management, STM, har nominerats till SMART4SEA Awards.

 

2017 Nov – Safety4Sea – 2018 Smart4Sea Awards

PortCDM, a project concept within the STM Validation, has been nominated for optimizing the planning process for ports by communicating with the vessel involved, the hinterland operators and all other ports involved. This enables all parties to perform transparent operations and reduce waiting.

 

2017 Nov – Världssjöfartens Dag 2017 – Maritimt Forum (Swedish)

Det svenska firandet av Världssjöfartens Dag 2017 ägde rum den 26 september på World Maritime University i Malmö. Årets tema var ”Connecting Ships, Ports and People” i syfte att lyfta fram alla skilda aktörer som arbetar inom sjöfart och logistik. Det var en mycket god uppslutning under seminariet med drygt 100 deltagare.

 

2017 Nov – Digital Ship Magazine – Zeatec Group buys Adveto

Adveto is just now part of a very interesting EU evaluation Project called STM. STM is managed by the Swedish Maritime Administration to get a safer, more efficient and environmentally friendly maritime sector.

 

2017 Oct – STM EUROPEAN PROGRAMME – Digitalizzazione, sfida per logistica e shipping (Italian)

Inaugurato in Italia il primo prototipo Shore Center durante la midterm Conference del progetto Ue STM.

 

2017 Oct – Facebook European Institute of Public Administration (EIPA)

Again an excellent EPSA project. Sea Traffic Management, a concept with open services based on standardised maritime information sharing submitted by the Swedish Maritime Administration.

 

2017 Oct – Hellenic Shipping News – World’s Largest Civilian Ship Simulation Net-Work: Sea Traffic Management Becomes Reality

The European research project to improve the exchange of information and the optimisation of route guidance in maritime transport STM Validation has reached the middle of its duration. Occasion at the Midterm Conference in September to take a look at what has been achieved so far.

 

2017 Oct – Sjöfartsverket – Digitalt utbyte ger snabbare sjöräddning (Swedish)

Med hjälp av teknik baserad på STM kan Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC, styra exakt vem som ska vara mottagare av viss information. Information till räddningsenheter, särskilda fartyg inom ett visst geografiskt område eller utvalda fartyg som kommer att passera ett område där en sjöräddningsinsats pågår.

 

2017 Oct – Skärgårdsbryggan – Digitalt utbyte ger snabbare sjöräddning (Swedish)

Med hjälp av teknik baserad på STM kan Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC, styra exakt vem som ska vara mottagare av viss information. Information till räddningsenheter, särskilda fartyg inom ett visst geografiskt område eller utvalda fartyg som kommer att passera ett område där en sjöräddningsinsats pågår.

 

2017 Oct – The Moterways of the Sea Digital Multichannel Platform – The European Maritime Simulator Network

Sea Traffic Management are looking for professional mariners (active or recently active Masters, Mates, officers and maritime pilots) to participate in a study about the new e-navigation STM applications for use on the bridge.

 

2017 Oct – Ny teknik – Finland vill testa fjärrlotsning av fartyg (Swedish)

Inom flygtrafik finns standardiserade system för kommunikation om flygvägar, där flygbolag och flygtrafikledningar delar information med varandra. För sjöfarten finns inte lika utvecklade system. Men det pågår ett arbete med det som kallas Sea Traffic Management, STM, där alla parter inom sjöfarten ska ha en uppdaterad bild av hur fartyg rör sig. Svenska Sjöfartsverket leder ett stort EU-projekt för att införa STM.

 

2017 Oct – Chalmers – Testa framtidens digitala tjänster i fartygssimulatorer i Göteborg (Swedish)

Sea Traffic Management (STM) är ett av världens största e-navigationsprojekt och leds av Sjöfartsverket i samarbete med ett 60-tal partners i Europa. Inom ramen för projektet har European Maritime Simulation Network utvecklats – en sammankoppling av simulatorscenter i åtta europeiska länder. European Maritime Simulation Network gör det möjligt att köra simuleringar med ett 30-tal bemannade bryggor i sju länder samtidigt. Nu söker projektet sjöbefäl som vill vara med i studien och testa såväl befintliga bryggsystem som de nya tjänster som Sea Traffic management utvecklar.

 

2017 Oct – Sjöfartsverket – Sjöbefäl söks för att testa framtidens digitala tjänster i fartygssimulatorer i Göteborg (Swedish)

Inom ramen för projektet har European Maritime Simulation Network utvecklats – en sammankoppling av simulatorscenter i åtta europeiska länder. European Maritime Simulation Network gör det möjligt att köra simuleringar med ett 30-tal bemannade bryggor i sju länder samtidigt. Nu söker projektet sjöbefäl som vill vara med i studien och testa såväl befintliga bryggsystem som de nya tjänster som Sea Traffic management utvecklar.

 

2017 Oct – Digital Ship (Newsletter) – First operational STM systems installed by Stena

The STM Validation project reports that it has successfully installed the first Sea Traffic Management (STM) compatible bridge systems, connecting ships with shore based services, on board the Stena Germanica, as well as on two Swedish Sea Rescue Society (SSRS) units.

 

2017 Oct – Infrasverige – Sjöbefäl söks för att testa framtidens digitala fartygstjänster (Swedish)

Vid fyra tillfällen under hösten och vintern kommer Sjöfartsverkets och Chalmers fartygssimulatorer i Göteborg kopplas samman med simulatorcenter i sex andra europeiska länder. Syftet är att i stor skala testa framtidens digitala fartygstjänster. Nu söker Sjöfartsverket sjöbefäl för deltagande i testerna.

 

2017 Oct – Infrastrukturnyheter.se – Nu testas framtidens digitala fartygstjänster (Swedish)

Vid fyra tillfällen under hösten och vintern kommer Sjöfartsverkets och Chalmers fartygssimulatorer i Göteborg kopplas samman med simulatorer i sex andra länder för att testa framtidens digitala fartygstjänster. Det skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

 

2017 Oct – Transport och Logistik – Nu testas framtidens digitala fartygstjänster (Swedish)

Vid fyra tillfällen under hösten och vintern kommer Sjöfartsverkets och Chalmers fartygssimulatorer i Göteborg kopplas samman med simulatorer i sex andra länder för att testa framtidens digitala fartygstjänster. Det skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

 

2017 Oct – Ålands sjöfart – Befäl sökes för digitalt test (Swedish)

Är du lots eller befäl och nyfiken på hur framtidens sjöfart kan bli? Då finns det läge att ta del i denna state of the art-studie kring e-navigation och digital sjöfart. Vid fyra tillfällen under hösten och vintern ska Sjöfartsverkets och Chalmers fartygssimulatorer i Göteborg kopplas samman med simulatorcenter i sex andra europeiska länder. Syftet är att i stor skala testa framtidens digitala fartygstjänster. Nu söker Sjöfartsverket sjöbefäl för deltagande i testerna.

 

2017 Oct – Mynewsdesk – Sjöbefäl söks för att testa framtidens digitala fartygstjänster (Swedish)

Vid fyra tillfällen under hösten och vintern kommer Sjöfartsverkets och Chalmers fartygssimulatorer i Göteborg kopplas samman med simulatorcenter i sex andra europeiska länder. Syftet är att i stor skala testa framtidens digitala fartygstjänster. Nu söker Sjöfartsverket sjöbefäl för deltagande i testerna.

 

2017 Oct – Skeppsmäklarnytt Nr 9 – FINLAND FÖRST UT ATT TESTA LOTSNING FRÅN LAND (Swedish)

Inom flygtrafik finns standardiserade system för kommunikation om flygvägar, där flygbolag och flygtrafikledningar delar information med varandra. För sjöfarten finns inte lika utvecklade system. Men det pågår ett arbete med det som kallas Sea Traffic Management, STM, där alla parter inom sjöfarten ska ha en uppdaterad bild av hur fartyg rör sig. Svenska Sjöfartsverket leder ett stort EU-projekt för att införa STM.

 

2017 Sep – (WMU) World Maritime University – World Maritime Day 2017 – Connecting ships, ports and people

Themes throughout the event included the importance of maritime information sharing as well as the human element. Ulf Siwe, STM Validation Communications Officer for the Swedish Maritime Administration, presented advances in Sea Traffic Management that aim to connect the maritime world through real-time and efficient information exchange resulting in more just-in-time arrivals, right steaming, reduced administrative burden and decreased risk related to human factors.

 

2017 Sep – BPO – Baltic Ports Conference 2017 – exporting Baltic environmental standards

The panel, featuring Ditte Folke Henriksen, Head of Section at the Danish Maritime Authority, Poul Woodall, Director for Environment and Sustainability at DFDS A/S, Ulf Siwe from the STM Validation project and Gert Nørgaard, Manager Strategy & Planning at the Copenhagen Malmö Port attracted many voices from the audience. Our host, Tommy Halen, stepping down from his position as the Managing Director at the Port of Trelleborg, summed up the discussion, saying that “it is important that ports are the frontrunners” and first to take steps towards a green future instead of waiting for the authorities.

 

2017 Sep – PortNews – WMU hosted Sweden’s World Maritime Day event in cooperation with the Swedish Maritime Forum

Themes throughout the event included the importance of maritime information sharing as well as the human element. Ulf Siwe, STM Validation Communications Officer for the Swedish Maritime Administration, presented advances in Sea Traffic Management  that aim to connect the maritime world through real-time and efficient information exchange resulting in more just-in-time arrivals, right steaming, reduced administrative burden and decreased risk related to human factors.

 

2017 Sep – Hellenic Shipping news – World Maritime Day 2017 – Connecting ships, ports and people

Themes throughout the event included the importance of maritime information sharing as well as the human element. Ulf Siwe, STM Validation Communications Officer for the Swedish Maritime Administration, presented advances in Sea Traffic Management that aim to connect the maritime world through real-time and efficient information exchange resulting in more just-in-time arrivals, right steaming, reduced administrative burden and decreased risk related to human factors.

 

2017 Sep – Sjöfartstidningen – Stort intresse för STM (Swedish)

Världssjöfartens dag högtidlighölls på tisdagen på World Maritime University i Malmö. Störst intresse bland dagens talare fick Ulf Siwe.

 

2017 Sep – Shortsea Shipping – European Motorways of the Sea

The maritime motorways are considered the maritime pillar of the Trans-European Transport Network contributing towards the achievement of a European Maritime Transport Space without barriers for Short Sea Shipping.

 

2017 Sep – Skärgårdsbryggan – Sjörapporten nr 2 2017 (Swedish)

Det här numret av Sjöfartsverkets kundtidning har tema digitalisering. Sjöfolk berättar om hur uppkopplingen påverkar livet ombord, vi gör ett djupdyk i konceptet Sea Traffic Management och bekantar oss med Sjöfartsverkets nya generaldirektör Katarina Norén.

 

2017 Sep – Sjöfartsverket – Digitalt till sjöss i nya Sjörapporten (Swedish)

Har du hört talas om Sea Traffic Management, STM? Det ligger på allas läppar just nu. Det handlar om automatiskt informationsutbyte mellan sjöfartens aktörer. Sjöfartsverket leder projektet som ska göra sjöfarten mer effektiv, säker och miljövänlig globalt.

 

2017 Sep – The Journal of Ocean Technology – Maritime Coopetition

Anders Dalén is a senior researcher at RISE Viktoria with a background in usercentred information design and information systems research. Dr. Dalén is active within the Sea Traffic Management project with a specific focus on the development of a common maritime digital infrastructure.

 

2017 Sep – BPO (Newsletter) – Green Shipping and Technology Summit Athens 2017

Please kindly check speakers for upcoming International Green Shipping and Technology Summit in Athens, Greece at November 28-29th.

 

2017 Sep – RISE – Forskning ger avtryck i samhällsplaneringen (Swedish)

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet som lades fram nyligen kommer en rad förslag som är direkta resultat av forskningsarbete där RISE varit ledande eller bidragit väsentligt. Infrastrukturplanen visar på ett konkret sätt hur institutssektorns tillämpade forskning är viktig och ger direkt nytta och vägledning för samhället i utveckling mot en hållbar framtid.

 

2017 Sep – informazioni marittime – Traffico digitale, presentato a Treviso lo “Shore Center” (Italian)

Arriva lo “shore center”, il progetto di sea traffic management, finanziato dall’Ue, che digitalizza il traffico navale ad uso e consumo di privati e autorità. Lanciato dalla Fondazione Cs Mare, è stato presentato martedì a Treviso davanti a 300 delegati di 20 paesi, nell’ambito della Mid-Term Conference che ha visto come tema principale questo tipo di tecnologia. «Si tratta, infatti, di un progetto con un serio valore strategico per il Paese che permetterà da qui al 2025 di oltrepassare, in una fase di pre-deployment, i confini tra pubblico e privato per implementare le tecnologie di domani», ha commentato il presidente della fondazione Cs Mare, Evelin Zubin. «La digitalizzazione dei trasporti è da tempo una priorità europea. Il futuro è l’interoperabilità dei sistemi informativi su tutta la catena logistica e dunque l’impatto del progetto STM e dell’iniziativa italiana in cui si inserisce va ben oltre il porto e il retroporto», ha aggiunto in un videomessaggio da Bruxelles Isabella De Monte, europarlamentare e membro della commissione Trasporti e Turismo.

 

2017 Sep – The Medi Telegraph – Stm, inaugurato il prototipo del primo shore center per navi (Italian)

Treviso – Il programma triennale è stato pensato per il settore della logistica e coinvolge aziende private, istituzioni nazionali e amministrazioni marittime.

 

2017 Sep – The Medi Telegraph – Progetto europeo Stm per il controllo delle rotte marittime (Italian)

Treviso – L’idea mutuata dalle tematiche connesse alla navigazione aerea è quella di creare una rete di controlli anche lungo le rotte marittime utilizzate dalle navi.

 

2017 Sep – ANSA – Al via digitalizzazione del settore dei trasporti marittimi (Italian)

Parte la digitalizzazione del settore dei trasporti marittimi, e lo fa con la Fondazione Cs Mare che ha lanciato il primo sistema di amministrazione virtuale, che permette lo scambio di dati tra armatori, autorità e operatori portuali. E a cui in futuro saranno aggiunte altre funzionalità e servizi, con benefici ancora maggiori. Lo ‘Shore Center’, presentato a Treviso davanti a oltre 300 delegati in rappresentanza di oltre 20 Paesi nel quadro della Mid-Term Conference del progetto Ue STM (Sea Traffic Management), è un modello unico di ambiente virtuale di scambio delle informazioni a servizio degli armatori e della portualità.

 

2017 Sep – BPO (Newsletter) – Baltic Ports Conference 2017

The participants received 5 minutes each to present their work and achievements. The panel, moderated by Bogdan Ołdakowski, the BPO Secretary General, included representatives from Baltic Blue Growth, Go LNG, HAZARD, TENTacle and the already mentioned STM Validation project.

 

2017 Sep – Ny teknik – Så här kan lotstrafik på distans gå till (Swedish)

Inom flygtrafik finns standardiserade system för kommunikation om flygvägar, där flygbolag och flygtrafikledningar delar information med varandra. För sjöfarten finns inte lika utvecklade system. Men det pågår ett arbete med det som kallas Sea Traffic Management, STM, där alla parter inom sjöfarten ska ha en uppdaterad bild av hur fartyg rör sig. Svenska Sjöfartsverket leder ett stort EU-projekt för att införa STM.

 

2017 Sep – Adveto – Zeatec Group new owner of Adveto

It will be a very interesting task for us in Zeatec Group to manufacture ECDIS-systems in our premises in the Maritime Centre at Oresund Dry Docks in Landskrona” says Peter Nilsson. “Adveto is just now part of a very interesting EU evaluation project called STM. STM is managed by Swedish Maritime Administration to get a safer, more efficient and environmentally friendly Maritime sector.